บทความ

อาหารหลักหมู่ที่ 3

อาหารหลักหมู่ที่ 3  อาหารประเภทผักสดสีเขียว สีเหลืองและผักชนิดต่างๆ อาหารหลักหมู่ที่ 3 ผักสดชนิดต่างๆที่บริโภคเป็นประจำ มีทั้ง ชนิดใบ ดอก ผล ต้นและหัว เป็นต้น เช่น ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ตำลึง แตงกวา มะเขือ บวบ ฟักเขียว ผักกาด ฯลฯ ประโยชน์ของ อาหารหลักหมู่ที่

Read More »

อาหารหลักหมู่ที่ 2

อาหารหลักหมู่ที่ 2 คือ อาหารประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล และพืชจำพวกหัว เช่น เผือก มัน อาหารจำพวกข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง อาหารจำพวกแป้ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้งมัีนสำปะหลัง รวมทั้งขนมปัง

Read More »

อาหารหลักหมู่ที่ 1

อาหารหลักหมู่ที่ 1 คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่และถั่วเมล็ดแห้ง อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หมายถึง เมื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ เช่น เนื้อหมู ไก่ เป็ด ปลา ปู หอย กุ้ง กบ เป็นต้น อาหารจำพวกนม รวมทั้งน้ำนมจากสัตว์ทุกชนิดที่เราใช้เป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรูปนมสด นมผงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนม อาหารจำพวกไข่ เช่น

Read More »